Toiveet ja pettymykset Twitteriin osana kirkkopäivien yhteisötaideteos Liinaa

Yhteisötaideteos Liina kutsuu pohtimaan katumusta ja toivoa sosiaalisessa mediassa. Mitä kadut ja mitä toivot? Twiittaa ja kutsu ystäväsi mukaan! Kirkkopäivillä ensimmäistä kertaa tehtävä yhteisötaideteos alkaa syntyä 29.4. sosiaalisessa mediassa. Hashtagit eli aihetunnukset #nyttekisintoisin, #tätäkohti ja #tätätoivon avaavat nyt keskustelun, joka jatkuu paikan päällä Kouvolan Kirkkopäivillä 23.5.2015.
Aikaa pohdinnan jakamiselle Twitterissä on Kirkkopäivien loppuun saakka eli 24.5. saakka. Yhteisötaideteos Liina on kuva- ja yhteisötaiteilijakaksikko Ulla Remeksen ja Tero Annanollin suunnittelema ja ohjaama kokonaisuus, jonka ensimmäinen osio on avoin sosiaalisessa mediassa kaikille Twitterin käyttäjille ja jonka toiseen osioon voi paikan päällä Kirkkopäivillä vapaasti osallistua 23.5. klo 11-15 kauppakeskus Hansassa.

Mitä tekisit elämässäsi toisin – mikä kaduttaa? Entä mitä toivot nyt, mikä unelma kantaa? Mitä kohti kuljet, mikä päämäärä tuntuu tavoittelemisen arvoiselta?
Virheet, erehdykset, pettymykset, mokat saa nyt paljastaa Twitteriin. Mukaan mahtuvat myös toiveet, unelmat, tavoitteet. Hashtagit #nyttekisintoisin, #tätäkohti, #tätätoivon synnyttävät 29.4.2015 alkaen yhteisötaideteos Liinaa, jonka teemat katsovat taakse, katumukseen, ja eteenpäin, toivoon. Teemat päätyivät kuva- ja yhteisötaiteilijakaksikko Ulla Remeksen ja Tero Annanollin yhteisötaiteeseen, koska Kirkkopäivät järjestetään vuosi sitten koulupalon kokeneessa kaupungissa. Koulunsa menettäneet oppilaat myös osallistuvat teokseen opettajansa Antti Arposen johdolla.

Nyt tekisin toisin -teema kannustaa myöntämään virheet ja epäonnistumiset ja tunnustamaan muutoksen tarpeen, ehkä armon kaipuun. Tätä kohti ja Tätä toivon -teemat kannustavat löytämään tavoitteita, toiveita, päämääriä, unelmia ja ehkä sitoutumaankin niihin.

Ulla Remeksen ja Tero Annanollin ohjauksella paikan päälle Kouvolan Kirkkopäiville Hansakeskukseen katetaan kymmenistä kierrätysliinoista koottu Liina, joka maalataan yhdessä mustavalkoiseksi. Kuvioinninkin idea nousee koulupalosta: kuviointi koostuu pisteistä, koska tuhkan muoto on piste, ja viivasta, koska tuhkasta nousevan Feeniks-linnun siiven hipaisu piirtää viivaa, unelmaa. Menetyksistä ja vaikeuksista on mahdollista päästä eteenpäin, uuteen lentoon, ja löytää uutta toivoa.Teoksen tavoitteena on taiteen keinoin käsitellä mennyttä ja tulevaa, antaa keskustelulle tai omalle pohdinnalle tilaa. Värilliseksi mustavalkoinen teos muuttuu, kun sille katetaan hedelmiä väriympyrän muotoon. Kun hedelmiä yhdessä syödään, voi osallistujille syntyä assosiaatio viimeiseen ehtoolliseen.

Tuhkasta nousee lopulta toivo. Tuhkan ja toivon teemoista syntyy yhteisötaidetta. Koulupalon kokeneessa Kouvolassa Kirkkopäivillä 2015 työstetään yhteisötaideteos Liinaa Tero Annanollin ja Ulla Remeksen ohjauksessa. Kirkkopäivillä ei ole aikaisemmin tehty yhteisötaidetta. Osallistu nyt Twitterissä hashtageillä #nyttekisintoisin, #tätäkohti, #tätätoivon! Kutsu ystäväsi mukaan pohdintaan ja jaa viestiä!

 

Ilta-Sanomien juttu teoksesta: http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1430825480010.html?fb_action_ids=844260068942469&fb_action_types=og.shares&fb_ref=www-share

Lisätietoja osoitteesta http://www.kirkkopaivat.fi