Luovuuskoulutusta organisaatioille

Tero Annanolli ohjaa käytännönläheisen luovuuspajan, jossa pääsemme tutkimaan konkreettisesti maalamalla ajattelun ja toiminnan huippukokemuksia systeemisessä viitekehyksessä. Työpajassa Jukka-Pekka Heikkilä ohjaa tapahtumisen systeemistä reflektiota.

Ajattele, että viivan piirtäminen voi avata ajatuksille rajattomat mittasuhteet, syntyy uutta näköalaa niin kauas kuin jaksaa katsetta tarkentaa. Toiminta auttaa oivaltamaan, miten viivan itsenäinen ja yhteinen työstäminen voi konkretisoida esimerkiksi konsultoinnin prosessia, itsensä johtamista, tiimien ja työyhteisöjen hyvinvointia tai muutosjohtamista. Voit jopa yllättyä tunteista ja näkökulmista, joita oman huippukokemuksen intensiivinen työstäminen paperille synnyttää.

Luovaa prosessia mallinnetaan hiljaisuudessa ja keskustellen niin, että oppi koetusta syvenee tukien ymmärrystä itseorganisoitumisesta prosessina.

Tero Annanolli on kuvataiteilija, taidepedagogi, taiteilijakehittäjä ja Art Annanollin vetäjä.

Jukka-Pekka Heikkilä on psykologi ja organisaatiokonsultti.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset Metanoia-instituutin kautta.