Luovuuspaja kehittää yrityksesi liiketoimintaa

Luovuuspaja vahvistaa yhteistä tekemistä, rohkaisee kokeilemaan ja lisää puhetta onnistumisista.

Luovuuspaja on Tero Annanollin kehittämä menetelmä, joka pohjautuu hänen omiin kokemuksiin taiteellisesta työskentelystä, jolle on ominaista epävarmuuden sietäminen, mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen ja heittäytyminen viivan vietäväksi. Luovuuspajassa korostuu leikkisyys, rohkeus uuden kokeiluun ja yhdessä tekeminen. Luovuuspajassa tehdään eläväksi tarinoiden, hiljaisuuden, värin ja viivan avulla työssä syntyviä onnistumisia ja huippukokemuksia, jotka jäävät arjessa aivan liian vähälle huomiolle. Parhaimmillaan työskentely vahvistaa yhteisöllisyyttä tiimissä ja antaa työlle syvempää merkitystä.

Luova työskentely auttaa organisaatiota näkemään toimintansa pinnan alle ja antaa työkaluja uudistumiseen. Tero luo omalla taiteilijapersoonallaan turvallisen ilmapiirin, johon on helppo liittyä ja jossa voi heittäytyä kokeilemaan uutta yhdessä. Parasta Luovuuspajassa on yhdessä tapahtuvan tekemisen kautta syntyvä yhteisötaideteos, joka voi jäädä eläväksi useiksi vuosiksi.

Luovuuspajasta kerrottua:
”Voin esimiehenä suositella tätä aivan uudenlaista, erilaista tapaa tehdä yhdessä, tiimiytyä ja saada uusia ajatuksia työtehtäviin. Palautteet olivat myös innostavia ja rohkaisevia, tiimi koki jopa ”tulevansa yhdeksi tiimiksi” päivän aikana!”

Pauliina Vähänen, LähiTapiola, Myyntijohtaja Henkilöasiakasliiketoiminta

Luovuuspajan sopii teille, kun haluatte:

  • syventää ja lisätä merkitystä strategiaan, yhteiseen suuntaan ja tavoitteisiin
  • vahvistaa yrityksen arvoja ja nostaa ne yhteiseksi pääomaksi
  • löytää uutta inspiraatiota ja erilaisia näkökulmia yhteiseen tekemiseen
  • pysähtyä yhteistä iloa ja myönteisyyttä tukevien onnistumiskokemusten ääreen
  • vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä uudella tavalla

Jokainen yritys on erilainen. Haluan tukea juuri teidän yhteisöä löytämään uudenlaista otetta työhön ja yhteistyöhön. Suunnitellaan yhdessä Luovuuspaja, joka mahdollistaa teille uudistumisen ja entistä merkityksellisemmän työn tekemisen!

Jättämällä sähköpostiosoitteesi alle, saat lisätietoa Luovuuspajasta.

Katso videot

”Olen havainnut, että asioiden etäännyttäminen, abstrahointi ja yhteisöllinen toiminta auttavat käsittelemään asioita uudella tavalla. Toisinnäkemisen kyky helpottaa irrottautumista totutuista ajatteluprosesseista. Toinen tavoitteistani liittyy aikaan: Työelämässä on pyritty siihen, että näkyvää tulosta on tultava heti. Taideperustaiselle toiminnalle on ominaista erilainen aikasykli. Toiminta tapahtuu hetkessä, mutta vaikutukset ja merkitys näkyvät jatkossa.”

Taideyliopisto 2016, Luovuudesta käyttövoimaa organisaation kehittämiseen, taiteilijakehittäjänä Tero Annanolli

Lue koko artikkeli