Luovuuspaja kehittää yrityksesi liiketoimintaa

Luovuuspaja vahvistaa yhteistä tekemistä, rohkaisee kokeilemaan ja lisää kykyä vastuunottoon.

Luovuuspaja on Tero Annanollin kehittämä menetelmä, jossa korostuu jokaisen oman toiminnan tärkeys tiimin yhteisen tavoitteen toteuttamisessa. Luovuuspaja hyödyntää jokaisen omaa kokemusta, korostaa sen tuomaa tietoa ja muuttaa kokemuksen tulokselliseksi tekemiseksi.

Kaikki tämä tulee Luovuuspajassa näkyväksi omin käsin tekemisen kautta. Värien ja viivan kanssa tapahtuvan työskentelyn tavoitteena on tarkastella työyhteisön toiminnalle tyypillisiä asioita, joita ei välttämättä arjessa huomata, kuten lukkiutuneet roolit, rutinoituneet työskentelymallit ja käyttäytymisen tavat. Luova työskentely auttaa organisaatiota näkemään toimintansa pinnan alle ja antaa työkaluja uudistumiseen.

Luovuuspaja ei jää vain kertakokemukseksi vaan sen tuloksena syntyy tiimin yhdessä tekemä kuvateos. Se muistuttaa osallistujia jatkossakin Luovuuspajan tavoitteista.

Luovuuspajan teemoja voivat olla muun muassa:

  • Strategian kirkastaminen
  • Arvojen avaaminen ja nostaminen yhteiseksi pääomaksi
  • Asiakastyön kehittäminen
  • Luovuus asiakastyön vauhdittajana
  • Ytyä ja kirkkautta ideoihin ja innovaatioihin
Katso videot

”Olen havainnut, että asioiden etäännyttäminen, abstrahointi ja yhteisöllinen toiminta auttavat käsittelemään asioita uudella tavalla. Toisinnäkemisen kyky helpottaa irrottautumista totutuista ajatteluprosesseista. Toinen tavoitteistani liittyy aikaan: Työelämässä on pyritty siihen, että näkyvää tulosta on tultava heti. Taideperustaiselle toiminnalle on ominaista erilainen aikasykli. Toiminta tapahtuu hetkessä, mutta vaikutukset ja merkitys näkyvät jatkossa.”

Taideyliopisto 2016, Luovuudesta käyttövoimaa organisaation kehittämiseen, taiteilijakehittäjänä Tero Annanolli

Lue koko artikkeli

Ota yhteyttä ja suunnitellaan Luovuuspaja, joka uudistaa otteen työhön!