Yritysjohdon taidelähtöisellä kurssilla vapautetaan ajattelu ja löydetään uusia näkökulmia asioiden tarkasteluun.

”Energisoiva työtapa, jossa koki pääsevänsä irti arjen työn suorittamisen paineista.”

Taide on jatkuva prosessi. Se auttaa ymmärtämään muutosta.

Työskentely taidelähtöisin menetelmin auttaa etääntymään hetkeksi arjen realiteeteista. Taide helpottaa muutoksen kohtaamista, epävarmuuden sietämistä ja opettaa heittäytymään.

Johdolle räätälöidyillä kursseilla kehitetään ryhmän luovaa osaamista sekä yhteistyötaitoja ja innovaatiokykyä luovin visuaalisen keinoin.

Ota yhteyttä ja kerro, mitä juuri teidän johtoryhmänne kaipaa.

Ota yhteyttä