Luovuuspaja®

Luovuuspaja® on Tero Annanollin luoma kehittämismenetelmä, joka pohjautuu hänen omiin kokemuksiinsa taiteellisesta työskentelystä. Sille on ominaista epävarmuuden sietäminen, mukavuusalueen ulkopuolelle meneminen ja heittäytyminen viivan vietäväksi.

Yhteystiedot

Luovuuspaja® vahvistaa yhteistä tekemistä

Luovuuspaja® vahvistaa yhteistä tekemistä, rohkaisee kokeilemaan ja lisää puhetta onnistumisista. Tekemisessä korostuu leikkisyys, rohkeus uuden kokeiluun ja yhdessä tekeminen. Luovuuspajassa pysähdytään konkreettisesti merkityksellisten, positiivisia työelämäkokemuksia herättäneiden asioiden ääreen. Ne tehdään eläväksi tarinoiden, hiljaisuuden, värin ja viivan avulla. Parhaimmillaan työskentely vahvistaa yhteisöllisyyttä tiimissä ja antaa työlle syvempää merkitystä.

Luova työskentely auttaa organisaatiota

Luova työskentely auttaa organisaatiota näkemään toimintansa pinnan alle ja antaa työkaluja uudistumiseen. Tero luo omalla taiteilijapersoonallaan turvallisen ilmapiirin, johon on helppo liittyä, ja jossa voi heittäytyä kokeilemaan uutta yhdessä. Parasta Luovuuspajassa on yhdessä tapahtuvan tekemisen kautta syntyvä yhteisötaideteos, joka voi jäädä eläväksi useiksi vuosiksi.

Kokemuksia

Luovuuspaja
Asiakkaan kommentti

”Ajattele, että viivan piirtäminen voi avata ajatuksille rajattomat mittasuhteet, syntyy uutta näköalaa niin kauas kuin jaksaa katsetta tarkentaa. Tekeminen auttaa oivaltamaan, miten viivan itsenäinen ja yhteinen työstäminen konkretisoi vaikkapa itsensä johtamista, ryhmien tai työyhteisöjen hyvinvointia, muutosjohtamisen tilannetta tai uusien asioiden ideointia. Saatat yllättyä tunteista ja näkökulmista, joita huippukokemuksien intensiivinen työstäminen paperille synnyttää. Luova tekeminen ammentaa juurensa porinoista ja hiljaisuudesta tavalla, joka syventää omaa ja yhteistä kokemusta.”  Asiakkaan kommentti

Luovuuspaja
Pauliina Vähänen

”Voin esimiehenä suositella tätä aivan uudenlaista, erilaista tapaa tehdä yhdessä, tiimiytyä ja saada uusia ajatuksia työtehtäviin. Palautteet olivat myös innostavia ja rohkaisevia, tiimi koki jopa ”tulevansa yhdeksi tiimiksi” päivän aikana!"

Apple3
Pauliina Vähänen

”Voin esimiehenä suositella tätä aivan uudenlaista, erilaista tapaa tehdä yhdessä, tiimiytyä ja saada uusia ajatuksia työtehtäviin. Palautteet olivat myös innostavia ja rohkaisevia, tiimi koki jopa ”tulevansa yhdeksi tiimiksi” päivän aikana!"

Apple4
Asiakkaan kommentti

”Ajattele, että viivan piirtäminen voi avata ajatuksille rajattomat mittasuhteet, syntyy uutta näköalaa niin kauas kuin jaksaa katsetta tarkentaa. Tekeminen auttaa oivaltamaan, miten viivan itsenäinen ja yhteinen työstäminen konkretisoi vaikkapa itsensä johtamista, ryhmien tai työyhteisöjen hyvinvointia, muutosjohtamisen tilannetta tai uusien asioiden ideointia. Saatat yllättyä tunteista ja näkökulmista, joita huippukokemuksien intensiivinen työstäminen paperille synnyttää. Luova tekeminen ammentaa juurensa porinoista ja hiljaisuudesta tavalla, joka syventää omaa ja yhteistä kokemusta.”  Asiakkaan kommentti

back to Palvelut yrityksille

Yhteystiedot

Tero Annanolli
tannanolli(at)gmail.com
+358 44 3021 246