Lahjaksi Elämyksellinen taidepaja®

Taiteilijan pitämä työpaja yhdisti kiinnostavana kokonaisuutena, keskustelua, oppimista ja toimintaa. Ennen työpajan alkua taiteilija piti yhteyttä sähköpostilla ja kyseli toiveita pajaa varten. Työpajassa oli innostava ja vuorovaikutteinen tunnelma. Myös ympäristö sekä käytettävät materiaalit olivat laadukkaita.

Työpajan aikana saimme opetella uusia menetelmiä ja keskustella monipuolisesti taiteesta ja sen tekemisestä taiteilijan oman alustuksen kautta. Taiteilija vaikutti aidosti kiinnostuneelta kuulemaan osallistujien kokemuksia ja piti lämminhenkistä sekä innostavaa otetta yllä ensihetkestä loppuun asti. Saimme mukaamme myös itse tekemämme taideteokset ja niistä hienot muistot yhteisestä kokemuksesta.

Työpajassa lähdettiin rohkeasti kokeilemaan ja oppimaan oman tekemisen kautta ilman liian tarkkoja suuntaviivoja. Havaintojen ja oppimisen jakamista jatkettiin pajan edetessä ja osallistujien omille valinnoille oli koko ajan tilaa.

Kokonaisuutena työpaja antoi paljon positiivista energiaa, herätteli omaa luovuutta sekä opetti uutta pienistä oivalluksista kokonaan uusiin menetelmiin.

Kiitos vielä kerran,
Yt Johan ja Sanna


Yhteystiedot